wat is er gaande op de kleine picasso?

Wil je graag onze school leren kennen? Neem snel contact op en krijg een persoonlijke rondleiding!

Wil je graag kennismaken met onze werking? Neem snel contact op en/of klik op de knop “inschrijven”

ONZE KWALITEITEN

EIGEN BUSVERVOER
Woon je in Zoutleeuw of deelgemeente van Zoutleeuw?  Dan kan je kleuter gebruik maken van gratis busvervoer.
Onze buschauffeur Roger Beelen en busbegeleidster Vera Everaerts zorgen ervoor dat alle kleuters veilig opgehaald en afgezet worden:
  • van en naar huis
  • van en naar de buitenschoolse kinderopvang Zoutleeuw
  • van en naar leeruitstappen zoals de bibliotheek, sporthal, zwembad, bos, …

PROJECT VERKEER

Inspelen op de noden van het moment vinden we ook belangrijk.
Op spelenderwijze leren we kleuters om zich op een veilige manier in het verkeer te verplaatsen.

Schooljaar 2022-2023 ligt onze focus op: zone 30, zichtbaarheid in het verkeer, veilig in de auto en milieubewust naar school komen.  
Als afsluiter doen onze kleuters mee aan de flitsmarathon!

CREATIVITEIT EN EXPERIMENTEREN

Werken rond een thema is voor de kleuters een uitgelezen kans om op creatieve manier te experimenteren.
Deze paasmandjes rond het jaarthema “Picasso meets Van Gogh” is tot stand gekomen na het werken rond het boek “Frans Haas, een reis door schilderijenland”

THEMATISCH WERKEN

Een thema over meerdere weken uitwerken is een ideale manier van werken.
Zo kan er veel aandacht gaan naar de verdieping van dat thema, meer woordenschat kan aan bod komen en onze kleuters krijgen nog meer inzichten in de wereld rondom zich.
Een voorbeeld is het project ruimte.  Kleuters leren het thema ontdekken in de klas, gaan op leeruitstap om hun kennis verder te verbreden, krijgen een voorstelling van de sterrenwacht en krijgen de kans om door echte telescopen te kijken.
Als afsluiter is er een sleep-over op school.


RUST IN DE DRUKTE

De speelplaats is een plaats waar veel te beleven valt.  Soms hebben kleuters ook nood aan wat rust in deze drukte.
Met ons natuurproject houden we hier rekening mee en voorzien we een rustig hoekje.
Een gezellige plaats met natuurlijke elementen en materialen om tot rust te komen.
Ontwikkelen is ook even stilstaan.

KANSARMOEDE

Niet iedereen heeft het even makkelijk: de ene crisis na de andere maakt het leven voor sommige mensen heel moeilijk.

Deze problematiek willen we ook al met onze kleuters bespreekbaar maken.
In samenwerking met externe partners proberen we ons kinderen van kansarme gezinnen toch een leuke kerst te geven.
Wensen verzamelen, oproep doen om de wensen te vervullen, passen en meten door de geschenken in te pakken, leren stapelen en nog zoveel meer.
Vanaf stap 1 zijn de kleuters betrokken.  Op deze manier leren ze omgaan met armoede.  Zelfs eigen speelgoed wordt meegebracht om weg te schenken.


JAARTHEMA

Elk jaar kiezen we een jaarthema waar we het hele jaar aan werken.  
Het jaarthema “Picasso meets Vangogh” zorgde voor heel wat leuke kunstwerken van de kleine Picasso’s.
Een bezoek van een kunstenaar, workshops in de kunstacademie, zonnebloemen planten en uitdelen, … het zijn slecht enkele activiteiten die we ondernemen.

GEZONDE SCHOOL

Vind jij gezondheid ook belangrijk?  Dan zit je goed bij onze school.

Elke dag fruit, deelnemen aan “Oog voor lekkers”, aandacht voor gezonde voeding, water doorheen de ganse dag of een lekkere en gezonde brunch maken in samenwerking met ouders.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden rond gezonde eetgewoontes die we ondernemen.

TALENTONTWIKKELING

Ook kleuters hebben podiumtalenten. Jaarlijks houden we een kleutervoorstelling waarin de kleuters van de 3de klas de hoofdrol mogen vertolken.  1 uur lang toneel, humor en dans.
Het verhaal start vanuit een brainstorm met de kleuters dat na repetitie aangepast kan worden naar hun noden.  Er wordt ook samen nagedacht over het decor, de dansjes, de muziek, …
Kortom: van begin tot het einde nemen de kleuters de regie mee op.

VEILIG IN HET VERKEER

Verkeersveiligheid in De kleine Picasso is meer dan alleen maar leren oversteken.
Fietsbehendigheid, kennis tonen tijdens het verkeerparcours, verkeersborden leren kennen, op een veilige manier wandelen op de openbare weg, hulpdiensten contacteren, … 

Dit en nog zoveel meer komen het ganse jaar aan bod.

MILIEUBEWUST

Als MOS-school zetten we ons natuurlijk ook in om de school en haar omgeving afvalrij te maken door regelmatig een opruimactie te houden!
Knutselen, tellen, meten, … alles kan met afvalmateriaal.
SAMEN STERK
 
Samenwerking met andere organisaties zijn een meerwaarde voor de onderwijskwaliteit.
Een mooi voorbeeld hiervan is de start van het jaarthema “Picasso meets Van Gogh”.
Graag werken we hiervoor mee aan “Zonneleeuw”, maar dan op de Picasso manier. Zelf  zonnebloemen kweken, ze zien groeien en dan op de toeristische dienst gaan afgeven.
De eerste 100 bezoekers aan de toeristische dienst krijgen dus een mooie zonnebloem van onze kleuters!
PROJECTWERKING
 
Projectwerking is onze grote troef!  
Een heel leuk voorbeeld is het project rond sinterklaas en schoenen kopen.
Probleemoplossend denken, leren telefoneren naar de winkel, meten, passen, zoeken in het magazijn, veters leren strikken en leren betalen.  Allemaal in 1 pedagogische leeruitstap!
SPELEND LEREN IN DE NATUUR
 
Al spelend ontdekken kleuters veel meer dan dat we er gewoon over vertellen of een filmpje kijken.
Leeruitstappen zijn in onze school dan ook één van de belangrijkste uitgangspunten om een thema vorm te geven.