Joeri Helaers - zorgcoördinator

Meester Joeri begeleidt kleuters in hun leerproces. Daarnaast ondersteunt hij ook de anderstalige kleuters.