Anne-Mie Wijnants - instapklas en 1ste kleuterklas

Juf Anne-Mie begeleidt de instappers en 1ste kleuterklassers.
Indien mogelijk worden de klassen in de loop van het schooljaar opgesplitst.

Meer informatie over de klas van juf Anne-Mie?  Klik hier.