Bibliotheek

De kleuters van de 3de kleuterklas gaan elke 14 dagen naar de bibliotheek.
De kleuters van de 2de kleuterklas doen dit vanaf de kerstvakantie.

Met de kleuters naar de bibliotheek.

Het omgaan met boeken, informatie, actualiteit is voor onze school een belangrijke prioriteit.
Zo startten we in 1998 met onze veertiendaagse bibliotheekbezoeken. Het project groeide, er werd regelmatig geëvalueerd en kreeg een structuur mee, waarmee we nu in onze school nog steeds werken.

Tijdens het bibliotheekbezoek onderscheiden we 3 invalshoeken:

  • werken met informatie in het informatiehoekje
  • werken met verhalen in het verhalenhoekje
  • werken met de actualiteiten (kranten) in de leeshoek

De werking in de bibliotheek is gebaseerd op een studiemethode voor kinderen uit de lagere school: leren leren.
Een aantal vaardigheden binnen deze studiemethode worden mits aanpassing via onze bibliotheekwerking aangebracht bij de kleuters. Zo leren de kinderen het kaft van een boek analyseren.

De kleuters halen belangrijke informatie uit de illustraties van de informatieve boeken. Ze leren een hypothese vormen, samenvatten en verbanden leen.
Meestal worden vragen van de kinderen die in de loop van de klaswerking naar boven komen door de kleuters opgezocht in de bibliotheek.

In het verhalenhoekje leren de kinderen hoofdzakelijk een bewuste keuze maken en kunnen deze ook verantwoorden. Ze mogen een eigen mening over het boek formuleren en worden tevens ook geconfronteerd met de meningen van de andere kinderen.

De actualiteiten orden op de voet gevolgd door het werken met de kranten. Gebeurtenissen zoals de oorlog in Irak, de trouw van Prins Laurent, … worden besproken.
De kleuters brengen deze krantenknipsels mee naar de school waar ze worden opgehangen en regelmatig terug ter sprake komen.
Aansluitend bij deze manier van informatie verwerven begonnen we in de school met een eigen documentatiecentrum. De kinderen werden van bij het begin met de opbouw ervan betrokken.
Prenten werden door de leerkracht en de kinderen verzameld, besproken en geordend.
Nadien kwam alles volgens een bepaalde indeling (dieren, mensen, planten, wereld, feesten en allerlei) in gekleurde doezen terecht.
De kleuters zoeken nu hierin zelfstandig informatie op en helpen ons om het documentatiecentrum nog verder uit te bouwen.

Ook worden de kinderen met de man/vrouw achter het boek geconfronteerd. Zo krijgen we jaarlijks een schrijver/illustrator op bezoek, wat voor de kinderen een boeiende invalshoek is van onze bibliotheekwerking.