Uitstappen

Om onze projectwerking te versterken, proberen we in de mate van het mogelijke educatieve uitstappen te organiseren.

Deze uitstappen worden soms gratis aan uw kleuter aangeboden. Dit kunnen we waarmaken door de steun van ouders en sympathisanten tijdens de opbrengstactiviteiten.
Soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor een uitstap, maar dit proberen we zoveel mogelijk te beperken.

Onze jaarlijkse schoolreis is wel volledig voor de rekening van de ouders, maar bedraagt maximum 15€.

Voor een overzicht van al onze jaarlijkse educatieve uitstappen kan je een kijkje nemen op de pagina “projecten”