SChooluren

Hoe ziet een schooldag eruit?

8.55: start schooldag met onthaalmoment + begeleide activiteit

10.15: drankje en opeten van fruit

10.35: speeltijd

10.50: activiteit in de klas

12.00: middag (woensdag: einde klasdag)

13.00: relaxatie + vrij spel

14.40: speeltijd (koekje eten) (vrijdag geen speeltijd)

14.55: verhaaltje

15.35: einde klasdag (vrijdag 15.10)

Wees op tijd!

Het onthaal is een belangrijk moment van de dag.
Probeer dus zoveel als mogelijk je kleuter tijdig naar school te brengen.

Bewegingsopvoeding

Dinsdag: bewegingsspelen, muziek, schrijfdans, … in de school.

Woensdag: om de 14 dagen in de school

Vrijdagvoormiddag:  in de sporthal “De Passant”

Zwemmen en bibliotheek

Kleuters van de 2de en 3de kleuterklas gaan op woensdag om de 14 dagen naar het zwembad.  Samen met de klas- en turnleerkracht krijgen ze watergewenning en zweminitiatie.

Om de 14 dagen is er ook een bezoek aan de bibliotheek met het oog op het latere “leren leren”.  Deze bezoeken starten voor de 3de kleuterklas in het begin van het schooljaar en voor de 2de kleuterklas vanaf de kerstvakantie.