Opvang

Opvang op school.

De leerkrachten hebben een beurtrol om de kleuters op te vangen voor en na de schooluren.

Onze kleuters kunnen ’s morgens vanaf 8u15 terecht in onze school.

’s Avonds wordt er opvang voorzien tot 15 minuten na het einde van de schooldag.

Kleuters die nog in de school aanwezig zijn als de schoolbus aankomt, worden met de bus naar de buitenschoolse opvang gebracht.
Indien er telefonisch verwittigd wordt, kan hierop uitzonderlijk van afgeweken worden.

Buitenschoolse kinderopvang.

Meer informatie over de buitenschoolse opvang “De leeuwtjes”