Jarigen

Dit zinnetje horen we regelmatig in onze school!

En natuurlijk wordt dit uitbundig gevierd en staat de jarige voor één dagje extra in de belangstelling!

Er wordt niet alleen gezongen, getekend en gedanst, maar de jarige trakteert de kleuters en de juffen meestal op een lekkernij!
Hieraan zijn wel wat voorwaarden verbonden!

We opteren voor een gezamenlijke traktatie in plaats van individuele cadeautjes.
Er wordt geen snoep uitgedeeld aan onze kleuters! Hoe erg het ook is voor het kind in kwestie, maar het snoep wordt terug meegegeven naar huis!

Wat kan wel?
Pannenkoeken, droog koekje, taart, …
Bij twijfel vraag het even na aan de leerkracht!