Inschrijvingen

Alle kleuters zijn welkom in “De kleine Picasso” op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons pedagogisch project.

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Wanneer inschrijven?

U kan, na afspraak met de directie, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar.

TIP: probeer in te schrijven tijdens de schooluren.? Zo krijgt u tijdens de rondleiding meteen een beeld van onze school in werking!

Wat meebrengen tijdens de inschrijving?

Inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:

 • de siskaart
 • uittreksel uit de geboorteakte
 • trouwboekje van de ouders
 • identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Na de inschrijving worden de leerlinggegevens geregistreerd en uitgewisseld met het Ministerie van Onderwijs.

Inschrijving schooljaar 2020-2021.

Omwille van het nieuwe inschrijvingsdecreet kunnen kleuters die in schooljaar 2020-2021 mogen instappen zich inschrijven vanaf 2 september 2019.  Dit kan het hele schooljaar door.
Om voldoende tijd te kunnen besteden aan de rondleiding en nodige vragen, vragen we u om een afspraak te maken bij de directie.

Er gelden vaste instapdata:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie
 • de eerste schooldag van februari
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie
 • de eerste schooldag na de paasvakantie
 • de eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart