Voor- en naschoolse opvang

De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen die in Zoutleeuw wonen, naar de kleuter- of lagere school gaan, of waarvan de ouders in Zoutleeuw werken.

Voor- of na een drukke schooldag of tijdens vakantieperiodes willen kinderen zich ontspannen, creatief zijn of spelen met vrienden. Een professioneel team van begeleiders heeft oog en oor voor een goede omgang tussen de kinderen onderling en staan klaar voor individuele vragen, verhaaltjes en de kleine en grote zorgen van elk kind.

Onze kleine Picasso's worden met de schoolbus naar de BKO in Zoutleeuw gebracht.

Klik hier voor meer informatie